Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Τοιχοποιία - Τα κύρια είδη λιθοδομών

Τα κύρια είδη λιθοδομών που διακρίνονται στα Λαγκάδια :

 

Ξηρολιθοδομές ή ξερολιθιές : οι πέτρες δομούνται χωρίς τη χρήση κονιάματος μεταξύ των λίθων. Αυτός ο τρόπος  δόμησης συναντάται σε κατασκευής  σε εξωτερικό χώρο και  πρόχειρου χαρακτήρα, κυρίως με τη χρήση πλακοειδών λίθων.(π.χ. διαχωριστικές μάντρες)

Αργολιθοδομές : οι ακανόνιστες σε μορφή πέτρες δομούνται με τη χρήση κονιάματος και στις γωνίες τοποθετούνται επεξεργασμένοι ακρογωνιαίοι λίθοι, τα λεγόμενα αγκωνάρια.

Λιθοδομές με τη χρήση ημίξεστων  λίθων: οι ημιεπεξεργασμένες σε ορθογώνια η πολυγωνική μορφή πέτρες  δομούνται με τη χρήση κονιάματος.

Λιθοδομές με τη χρήση ξεστών λίθων: οι επεξεργασμένοι λίθοι σε ορθογώνια μορφή χρησιμοποιούνται κυριως στις γωνίες και στα ανοίγματα.

Αργολιθοδομή
Αργολιθοδομή
Αργολιθοδομή
Αργολιθοδομή
Αργολιθοδομή
Αργολιθοδομή
Ξηρολιθοδομή
Ξηρολιθοδομή
Λιθοδομή με τη χρήση ημίξεστων  λίθων
Λιθοδομή με τη χρήση ημίξεστων λίθων
Ξηρολιθοδομή
Ξηρολιθοδομή