Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Πέτρινα Υποστυλώματα

Η ύπαρξη λίθινων υποστυλωμάτων είναι αρκετά περιορισμένη στον οικισμό. Συνήθως είναι τετράγωνης διατομής και έχουν κυρίως υποστηρικτικό ρόλο σε υπόγεια και εξώστες.

Χτιστό πέτρινο υποστύλωμα κυκλικής διατομής ενισχυμένο με μεταλλικά τζινέτια
Χτιστό πέτρινο υποστύλωμα κυκλικής διατομής ενισχυμένο με μεταλλικά τζινέτια
Χτιστό υποστύλωμα τετράγωνης διατομής που υποστηρίζει τον εξώστη
Χτιστό υποστύλωμα τετράγωνης διατομής που υποστηρίζει τον εξώστη
Λεπτομέρεια λίθινου υποστηλώματος
Λεπτομέρεια λίθινου υποστηλώματος
Τετράγωνο υποστύλωμα σε υπόγειο
Τετράγωνο υποστύλωμα σε υπόγειο