Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Θεμέλια

Ως θεμέλιο των κτιρίων χρησιμοποιείται συχνά ο φυσικός βράχος, πάνω στον οποίο κατασκευάζεται η φέρουσα τοιχοποιία. Η επιφάνεια πάνω στον βράχο λαξεύεται για καλύτερη προσαρμογή  και πιο σταθερή τοποθέτηση των λίθων.

Θεμελίωση του Νερόμυλου
Θεμελίωση του Νερόμυλου
Θεμελίωση κτιρίου πάνω σε φυσικό βράχο
Θεμελίωση κτιρίου πάνω σε φυσικό βράχο