Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Καμάρες - Θόλοι

Η ευρύτατα διαδεδομένη θολοδομία των παραδοσιακών κατασκευών είναι μία περίπτωση φέροντος στοιχείου για την διαμόρφωση πατώματος. Πρόκειται για εξ' ολοκλήρου λίθινη κατασκευή και σαν τεχνική κάλυψης του χώρου θεωρείται προγενέστερη του ξύλλινου πατώματος λόγω της αφθονίας του υλικού στα Λαγκάδια. Η κατασκευή των θόλων γίνεται με δύο τρόπους. Είτε ολοκληρώνεται η τοιχοποιία σε όλο της το ύψος και κατόπιν εσωτερικά προστίθεται ο θόλος, είτε κτίζεται εξ αρχής μαζί με τις εξωτερικές τοιχοποιίες. Οι πέτρες τοποθετούνται εκφορικά και από τις δύο πλευρές πάνω στις σανίδες του καλουπώματος, ενώ η αξονική σειρά των πετρών στην κορυφή του θόλου αποτελείται από κατάλληλα λαξευμένες σφηνοειδής πέτρες, τα "κλειδιά", που επιτυγχάνουν το "κλείδωμα" - "σφήνωμα" τησ όλης κατασκευής. Η κάτω επιφάνεια των θόλων μένει συνήθως ανεπίχριστη.

Ημικυλινδρική καμάρα στο εσωτερικό κτιρίου (κατώι)
Ημικυλινδρική καμάρα στο εσωτερικό κτιρίου (κατώι)
Τοξωτή καμάρα και εσοχή κάτω από τον κεντρικό δρόμο
Τοξωτή καμάρα και εσοχή κάτω από τον κεντρικό δρόμο
Λεπτομέρεια θολωτής εσοχής κάτω από τον κεντρικό δρόμο
Λεπτομέρεια θολωτής εσοχής κάτω από τον κεντρικό δρόμο
Θόλος στο κελάρι κατοικίας
Θόλος στο κελάρι κατοικίας
Καμάρα στο κελάρι κατοικίας
Καμάρα στο κελάρι κατοικίας
Καμάρα στο κελάρι κατοικίας
Καμάρα στο κελάρι κατοικίας