Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Λαγκάδια (Τμήμα Γ)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2013-2014
Σπουδαστές: 
Γαλένος Μάρκελος
Γατζίας Μιχαήλ
Καρνέσης Αναστάσης
Κεκερής Βασίλειος
Μπαλής Σταύρος
Ξηρόκωστας Μιχαήλ
Πανόπουλος Θεόδωρος
Παπαγγελοπούλου Μαριάνθη
Πυλιώτης Αλκιβιάδης
Ζήσογλου Βασιλική
Φώκιαλης Ευάγγελος
Διδάσκοντες: 
Κωνσταντινίδου Έλενα
Αλεξάνδρου Ελένη
Τσακανίκα Ελευθερία