Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Στέγες

Η κάλυξη του δώματος σε όλη την περιοχή  των Λαγκαδίων - εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις - γίνεται με  κεκλιμένες στέγες, δίρριχτες, τρίρριχτες και τετράρριχτες. Κατασκευάζονται από ξύλινα στοιχεία που καρφώνονται μεταξύ τους και στηρίζονται σε απλά ζευκτά ή μόνο με ψαλίδια και με την τοποθέτηση ελκυστήρων.

Οι ελκυστήρες είναι τα οριζόντια ξύλινα στοιχεία που γεφυρώνουν το μικρότερο άνοιγμα και εδράζονται απ΄ευθείας στις δύο μακρύτερες τοιχοποιίες. Πάνω στους ελκυστήρες και στο κένρο τους πατάνε κατακόρυφα οι ορθοστάτες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής τοποθετούνται ενισχυτικά περισσότερα κατακόρυφα στοιχεία δεξιά και αριστερά του κεντρικού ορθοστάτη.Στις ευθείες που ορίζουν το πάνω άκρο του ορθοστάτη και τα άκρα των ελκυστήρων εδράζονται κεκλιμένα στοιχεία, οι αμείβοντες. Συναντώνται και αμείβοντες που δεν πατάνε σε ελκυστήρες. Ενισχυτικά τοποθετούνται αντιρρήδες που πατάνε πάνω στον ορθοστάτη η στην βάση του ορθοστάτη και έχουν ως σκοπό να ανακουφίζουν τους αμείβοντες.Όλο αυτό το σύστημα, που ονομάζεται ψαλίδια καρφώνεται επάνω στους στρωτήρες, ξύλινα στοιχεία που τοποθετούνται σε εσοχή στο ανώτερο τμήμα της τοιχοποιίας.

Επάνω στους αμειβόντες καρφώνονται ξύλινες σανίδες που αποτελούν και την βάση πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα κεραμίδια με συνδετική κονία την λάσπη.

Διαμόρφωση γωνίας στέγης
Διαμόρφωση γωνίας στέγης
Ενίσχυση της γωνιακής σύνδεσης της στέγης με την τοιχοποιία μέσω διαγώνιου ξύλου (μασχαλίτης)
Ενίσχυση της γωνιακής σύνδεσης της στέγης με την τοιχοποιία μέσω διαγώνιου ξύλου (μασχαλίτης)
Στέψη τοίχου και πρέκι παραθύρου κατασκευασμένο με ανεπεξέργαστες δοκούς κυκλικής διατομής. Πάνω τους εδράζεται η στέγη (ελκυστήρες, αμείβοντες, πέτσωμα και κεραμίδια)
Στέψη τοίχου και πρέκι παραθύρου κατασκευασμένο με ανεπεξέργαστες δοκούς κυκλικής διατομής. Πάνω τους εδράζεται η στέγη (ελκυστήρες, αμείβοντες, πέτσωμα και κεραμίδια)
Τομή στέγης
Τομή στέγης
Λεπτομέρια στέγης
Λεπτομέρια στέγης
Aξονομετρικό τμήματος στέγης
Aξονομετρικό τμήματος στέγης
Γενική άποψη στέγης. Εδράζεται σε νέο σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα
Γενική άποψη στέγης. Εδράζεται σε νέο σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα
Γενική άποψη στέγης. Εδράζεται σε νέο σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα.Τα κεραμίδια τοποθετούνται πάνω σε καδρόνια (δετά). Απουσία πετσώματος
Γενική άποψη στέγης. Εδράζεται σε νέο σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα.Τα κεραμίδια τοποθετούνται πάνω σε καδρόνια (δετά). Απουσία πετσώματος
Λεπτομέρεια κατασκευής στέγης
Λεπτομέρεια κατασκευής στέγης
Λεπτομέρεια γωνίας στέγης με μασχαλίτη
Λεπτομέρεια γωνίας στέγης με μασχαλίτη
Λεπτομέρεια στήριξης στέγης πάνω σε λίθινο τοίχο με τη χρησιμοποίηση στρωτήρων
Λεπτομέρεια στήριξης στέγης πάνω σε λίθινο τοίχο με τη χρησιμοποίηση στρωτήρων
Απόληξη στέγης με γείσο
Απόληξη στέγης με γείσο