Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Μεταλλικά Στοιχεία

Τα μεταλλικά στοιχεία έχουν κυρίως βοηθητικό ρόλο στην κατασκευή των κτισμάτων. Διακρίνονται σε μεταλλικούς ελκυστήρες και μεταλλικά τζινέτια. Οι μεταλλικοί ελκυστήρες διαπερνούν το κτήριο από τη μια πλευρά ως την άλλη, ενισχύοντας την σύνδεση των τοίχων στη γωνία. Συνήθως τοποθετούνται σε ανώτερα σημεία της τοιχοποιίας για την αποφυγή τυχόν κατάρρευσης. Τα τζινέτια είναι μεταλλικά στοιχεία, που τοποθετούνται στα ανοίγματα για τη στήριξη και αγκύρωση της κάσας στα λαξευτά μέλη της περιμέτρου του ανοίγματος

Μεταλλικά τζινέτια περιμετρικά τοξωτού ανοίγματος
Μεταλλικά τζινέτια περιμετρικά τοξωτού ανοίγματος
Μεταλλικά τζινέτια σφηνωμένα ανάμεσα σε λίθους, που καρφώνονται στην κάσα του παραθύρου στηρίζοντάς την
Μεταλλικά τζινέτια σφηνωμένα ανάμεσα σε λίθους, που καρφώνονται στην κάσα του παραθύρου στηρίζοντάς την
Μεταλλικό στοιχείο σφηνωμένο ανάμεσα σε λίθους, στο οποίο εφαρμόζει το σκούρο του παραθύρου
Μεταλλικό στοιχείο σφηνωμένο ανάμεσα σε λίθους, στο οποίο εφαρμόζει το σκούρο του παραθύρου
Λεπτομέρεια στήριξης σκούρων
Λεπτομέρεια στήριξης σκούρων
Μεταλλικά στοιχεία που καρφώνονται πάνω στα ξύλινα σκούρα και εφαρμόζουν πάνω σε μεταλλικές αναμονές
Μεταλλικά στοιχεία που καρφώνονται πάνω στα ξύλινα σκούρα και εφαρμόζουν πάνω σε μεταλλικές αναμονές
Μεταλλικός ελκυστήρας
Μεταλλικός ελκυστήρας
Μεταλλικοί ελκυστήρες στην γωνία κτιρίου
Μεταλλικοί ελκυστήρες στην γωνία κτιρίου