Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Ιδιωτικοί Ελεύθεροι Χώροι - Αυλές

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικισμού είναι η διαμόρφωση των ιδιωτικών εξωτερικών χώρων και των αυλών. Η αυλή αποτελεί βασικό στοιχείο του κάθε κτίσματος, ιδιαίτερα στις κατοικίες. Λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της διαμόρφωσης των μονοπατιών, τα όρια των αυλών δεν είναι σαφή μεταξύ τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σχήματα των αυλών δημιουργούνται από τον ελεύθερο χώρο, που προκύπτει από τα κτίσματα και τις χαράξεις των μονοπατιών. Οι αυλές και οι ιδιωτικοί χώροι διαχωρίζονται μεταξύ τους και με το δημόσιο χώρο συνήθως με μάντρες από ξερολιθιές, ξύλινους φράχτες ή μεταλλικά κιγκλιδώματα. Πολλές φορές οι αυλές των σπιτιών επικοινωνούν μεταξύ τους ή ταυτίζονται. 

Ελεύθερος χώρος ανάμεσα στα επίπεδα της πλαγιάς
Ελεύθερος χώρος ανάμεσα στα επίπεδα της πλαγιάς
Χαρακτηριστικό στενό με σκαλοπάτια
Χαρακτηριστικό στενό με σκαλοπάτια
Είσοδος σε πλάτωμα και εσωτερική αυλή
Είσοδος σε πλάτωμα και εσωτερική αυλή
Τα σοκάκια οριοθετούν τις κατοικίες
Τα σοκάκια οριοθετούν τις κατοικίες
Χαρακτηριστικό πλάτωμα
Χαρακτηριστικό πλάτωμα
Αποψη οικισμού
Αποψη οικισμού
Κάτω Μαχαλάς
Κάτω Μαχαλάς