Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Κεραμίδια και Λούκια

Η επικάλυψη των στεγών γινόταν με κεραμίδια, που τοποθετούνταν πάνω σε ξύλινες σανίδες με κάποιο συνδετικό κονίαμα, και αυτές με τη σειρά τους καρφώνονταν στον σκελετό της στέγης. Υπάρχουν λίγα παραδείγματα διατήρησης παλιότερων κεραμοσκεπών σε καλή κατάσταση, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν αντικατασταθεί από καινούριες.

Διαστάσεις τυπικού κεραμιδιού
Διαστάσεις τυπικού κεραμιδιού
Τυπική διάταξη κεραμιδιών
Τυπική διάταξη κεραμιδιών
Αυτοσχέδιο λούκι. Πρόκειται για κεραμίδια ανεστραμμένα, προκειμένου να απομακρύνονται τα νερά από τα υπόλοιπα κεραμίδια, λειτουργώντας ως υδρορρόη . Κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό ενσωματώνεται απόλυτα με την υπόλοιπη στέγη.
Αυτοσχέδιο λούκι. Πρόκειται για κεραμίδια ανεστραμμένα, προκειμένου να απομακρύνονται τα νερά από τα υπόλοιπα κεραμίδια, λειτουργώντας ως υδρορρόη . Κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό ενσωματώνεται απόλυτα με την υπόλοιπη στέγη.
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών σε στέγη
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών σε στέγη
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών στην άκρη στέγης
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών στην άκρη στέγης
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών στην άκρη στέγης
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών στην άκρη στέγης
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών στην άκρη στέγης
Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών στην άκρη στέγης
Απόληξη κεραμιδιών σε διακοσμητικά στοιχεία
Απόληξη κεραμιδιών σε διακοσμητικά στοιχεία