Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Ιδιομορφίες σε δομικά στοιχεία

 

 

Εσοχές σε γωνίες : Σε αρκετά σημεία στον οικισμό ,γινόταν η επεξεργασία της γωνίας της λιθοδομής  προκειμένου  να μην εμποδίζεται  η διέλευση  των  φορτωμένων  ζώων  που αποτελούσαν  τον μόνο  τρόπο  μεταφοράς  στον οικισμό  τα παλαιοτέρα  χρόνια

Οπές : Σε πολλά σημεία στον οικισμό παρατηρούνται οπές  στις τοιχοποιίες  και  αποτελούν τις θέσεις στις οποίες είχαν  στερεωθεί οι σκαλωσιές.

Προβολίσκοι : Δίπλα από τα παράθυρα  πρόβαλλαν συχνά μία η δυο πλάκες, στις οποίες ακουμπούσαν η κρεμούσαν προϊόντα  και τρόφιμα που έπρεπε να λιαστούν , να αεριστούν ή να συντηρηθούν.

Αναμονές: Οι λίθινες οριζόντιες αναμονές βρίσκονται στην μία πλευρά της κατοικίας, αποσκοπώντας στη σύνδεση μελλοντικού κτίσματος σε επαφή με το υπάρχον, για τους απογόνους της οικογένειας. ΟΙ αναμονές υποδηλώνουν οτι το οικόπεδο προς το οποίο εξέχουν ανήκει στην ίδια οικογένεια. 

Οξείες  γωνίες σε λιθοδομές : οι εξωτερικοί τοίχοι σε ελάχιστα σπίτια στον οικισμό σχηματίζουν  μεταξύ τους οξεία γωνία

 

Εσοχή σε γωνία
Εσοχή σε γωνία
Οπές στην τοιχοποιία για την στήριξη σκαλωσιάς
Οπές στην τοιχοποιία για την στήριξη σκαλωσιάς
Προβολίσκοι - πλάκες αντιδιαμετρικά του ανοίγματος
Προβολίσκοι - πλάκες αντιδιαμετρικά του ανοίγματος
Λεπτομέρεια λίθινης υποδοχής
Λεπτομέρεια λίθινης υποδοχής
Λίθινες αναμονές στη γωνία του κτιρίου 5
Λίθινες αναμονές στη γωνία του κτιρίου 5
Λίθινες αναμονές στη γωνία του κτιρίου 9
Λίθινες αναμονές στη γωνία του κτιρίου 9
Διαμόρφωση γωνίας λιθοδομής με οξεία γωνία
Διαμόρφωση γωνίας λιθοδομής με οξεία γωνία