Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Ξύλινα Υποστυλώματα

Τα ξύλινα υποστυλώματα είναι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα, κυρίως για τη στήριξη πατωμάτων στους αμιγώς κατοικίσιμους χώρους υποστηρίζοντας το κύριο δοκάρι του πατώματος. Χρησιμοποιούνται περισσότερο λόγω της λεπτής τους διατομής και λιγότερου όγκου και λόγω ευκολίας στην κατασκευή. Συνήθως, έχουν διχαλωτή απόληξη σε σχήμα 'Τ' ή 'Υ', πάνω στην οποία στηρίζεται ο ποταμός του πατώματος.

Ξύλινο υποστύλωμα, με διχαλωτή κατάληξη 'Υ', που στηρίζει τον ποταμό.
Ξύλινο υποστύλωμα, με διχαλωτή κατάληξη 'Υ', που στηρίζει τον ποταμό.
Ξύλινο υποστύλωμα σε υπόγειο με απόληξη 'Τ' που στηρίζει ποταμό
Ξύλινο υποστύλωμα σε υπόγειο με απόληξη 'Τ' που στηρίζει ποταμό
Ξύλινο υποστύλωμα με στηρικτικό ρόλο σε πάτωμα
Ξύλινο υποστύλωμα με στηρικτικό ρόλο σε πάτωμα
Ξύλινο υποστύλωμα με εγκοπή στο άκρο του που στηρίζει δοκό του πατώματος
Ξύλινο υποστύλωμα με εγκοπή στο άκρο του που στηρίζει δοκό του πατώματος
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ξύλινου υποστυλώματος με απόληξη 'Τ'
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ξύλινου υποστυλώματος με απόληξη 'Τ'