Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Πατώματα

Το πάτωμα αποτελεί τη βασικότερη οριζόντια φέρουσα κατασκευή η οποία μάλιστα επιτυγχάνεται είτε με ξύλινους φορείς, είτε με λίθινους θόλους. Το ξύλινο πάτωμα αποτελείται από 3 συστήματα. Τα δύο είναι φέροντα (κύριες και δευτερεύουσες δοκοί) ενώ το ένα φερόμενο (σανίδες) που αποτελεί το δάπεδο. Η λογική είναι απλή. Διαδοχικές στρώσεις οριζόντιων γραμμικών στοιχείων που τοποθετούνται η μία εγκάρσια στην άλλη. Οι κύριες δοκοί ή ποταμοί έχουν τη μεγαλύτερη διατομή που κυμαίνεται από 15 έως 30 εκατοστά προκειμένου να παραλάβουν τις υπερκείμενες φορτίσεις. Ταυτόχρονα για να εξασφαλιστεί η μεγάλη αντοχή τους σε κάμψη χρησιμοποιείται η καλύτερη διαθέσιμη ξυλεία. Είναι το πρώτο σύστημα που τοποθετείται πάνω στο οποίο εδράζεται το υπόλοιπο πάτωμα. Οι ξύλινοι ποταμοί έχουν μήκος που δεν ξεπερνά τα 5-6 μέτρα ενώ στην περίπτωση μεγαλύτερου ανοίγματος τοποθετούνται σε σειρά και συχνά υποστηρίζονται από υποστυλώματα που επιμερίζουν το άνοιγμα. Οι ποταμοί είτε εδράζονται σε εσοχές της τοιχοποιίας είτε πακτώνονται ανάμεσα στους λίθους. Εγκάρσια στους ποταμούς εδράζονται οι δευτερεύουσες δοκοί ή πατόξυλα που έχουν διατομή 10-15 εκατοστά. Πάνω στα πατόξυλα τοποθετούνται -συνήθως καρφώνονται- οι ξύλινες σανίδες.

Οι ξύλινες δοκοί, πάνω στις οποίες στηρίζεται το δάπεδο, πακτώνονται στον τοίχο.
Οι ξύλινες δοκοί, πάνω στις οποίες στηρίζεται το δάπεδο, πακτώνονται στον τοίχο.
Οι δοκοί που φέρουν το ξύλινο δάπεδο εδράζονται στις άκρες τους σε ξύλινους στρωτήρες που διατρέχουν το μήκος του τοίχου, ώστε τα φορτία να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλο τον τοίχο. Επίσης οι δοκοί κατά τόπους προσαρμόζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές πάνω στην ξυλοδεσιά.
Οι δοκοί που φέρουν το ξύλινο δάπεδο εδράζονται στις άκρες τους σε ξύλινους στρωτήρες που διατρέχουν το μήκος του τοίχου, ώστε τα φορτία να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλο τον τοίχο. Επίσης οι δοκοί κατά τόπους προσαρμόζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές πάνω στην ξυλοδεσιά.
Οι κύριες δοκοί του πατώματος συχνά υποστηρίζονται από  υποστυλώματα.
Οι κύριες δοκοί του πατώματος συχνά υποστηρίζονται από υποστυλώματα.
Έδραση κύριας δοκού πατώματος (ποταμού) στο τελείωμα του θόλου διακόπτοντας την επιμελημένη κατασκευή του.
Έδραση κύριας δοκού πατώματος (ποταμού) στο τελείωμα του θόλου διακόπτοντας την επιμελημένη κατασκευή του.
Εγκιβωτισμός ποταμού στη λίθινη τοιχοποιία.
Εγκιβωτισμός ποταμού στη λίθινη τοιχοποιία.
Λεπτομέρεια συναρμογής ποταμού και τοιχοποιίας
Λεπτομέρεια συναρμογής ποταμού και τοιχοποιίας
Διαμόρφωση ξύλινου πατώματος με ξύλινα δοκάρια
Διαμόρφωση ξύλινου πατώματος με ξύλινα δοκάρια
Ξύλινο πάτωμα εδραζόμενο σε τετράγωνο λίθινο υποστύλωμα
Ξύλινο πάτωμα εδραζόμενο σε τετράγωνο λίθινο υποστύλωμα
Χρησιμοποίηση ξύλου σε γωνία κτιρίου για την καλύτερη στήριξη του πατώματος. Διακρίνονται και οι εσοχές στην τοιχοποιία, μέσα στις οποίες εγκιβωτίζονταν οι ποταμοί του πατώματος
Χρησιμοποίηση ξύλου σε γωνία κτιρίου για την καλύτερη στήριξη του πατώματος. Διακρίνονται και οι εσοχές στην τοιχοποιία, μέσα στις οποίες εγκιβωτίζονταν οι ποταμοί του πατώματος