Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Εξέλιξη - Ανάπτυξη

Χάρτης εξέλιξης οικισμού

Αρχικά ο οικισμός  ξεκίνησε από την περιοχή του Κάτω Μαχαλά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στο τμήμα αυτό του οικισμού  εντοπίζονται σήμερα  τα παλαιότερα κτίσματα και τα περισσότερα ερείπια. Η  ύπαρξη εμπορικού δρόμου καθώς και ο ναός  των Αγίων Αποστόλων υποδεικνύουν την ανάπτυξη της ανθρώπινης  δραστηριότητας στην περιοχή κατά το παρελθόν. Εκτός από το τμήμα στο οποίο βρίσκονταν οι κατοικίες, μέρος του οικισμού αποτελούσε και η περιοχή λίγο βορειότερα ( σήμερα Άνω Μαχαλάς), στην οποία βρίσκονταν τα κτήματα των Λαγκαδινών λόγω του πλατώματος που σχηματιζόταν σε εκείνο το σημείο. Με την πάροδο του χρόνου ο οικισμός άρχισε να εξαπλώνεται προς τα πάνω. Στο τμήμα αυτό συναντάμε επίσης μεγάλο αριθμό ερειπωμένων κτισμάτων καθώς και το βασικό εμπορικό δρόμο του πρώτου πυρήνα. Ένας δεύτερος πυρήνας εντοπίζεται στα σημερινά Δεληγιαννέικα. Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου σχετίζεται με την στρατηγική του θέση, αφού  σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων  έδινε τη δυνατότητα στους Λαγκαδινούς να εντοπίζουν τους εχθρούς έως και δύο ώρες πριν εκείνοι εισβάλουν στο χωριό.  Η ευμάρεια  που επικρατούσε είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή επέκταση του οικισμού στην περιοχή του Άνω Μαχαλά και τη δημιουργία νέα αγοράς. Με το πέρασμα των χρόνων οι  κατά πολύ πλέον διευρυμένοι πυρήνες του οικισμού ενώθηκαν, συγκροτώντας τα σημερινά Λαγκάδια τα οποία χωρίζονται από τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε Άνω και Κάτω Μαχαλά. Οι δύο Μαχαλάδες χωρίζονται σε επιμέρους οικιστικές ενότητες λόγω της μορφολογίας του εδάφους με τα φαράγγια και της χαράδρες που αποτελούν ένα φυσικό όριο για τις γειτονιές