Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Τοιχοποιίες - Λιθοδομές

Τοιχοποιία

Οι τοιχοποιίες των Λαγκαδίων  κατασκευάζονται αποκλειστικά με πέτρα. Αποτελούνται από δύο κύριες παρειές, την εσωτερική και την εξωτερική,οι οποίες δημιουργούν ένα κενό μεταξύ τους το οποίο γεμίζει με μικρότερες πέτρες και λάσπη, ενώ σε μερικά σημεία οι δύο παρειές διασταυρώνονται για την καλύτερη συνοχή της τοιχοποιία. Αργότερα  στην κατασκευή εισάγονται  και άλλα συνδετικά υλικά όπως ασβεστοκονιάματα. Οι περισσότερες λίθινες κατασκευές ενισχύονται με ξυλοδεσιές.

Η πέτρα στο μεγαλύτερο μέρος  του οικισμού είναι ημιλάξευτη , ενώ στις γωνίες  του κτίσματος και στη διαμόρφωση των ανοιγμάτων του (πρέκια και παραστάδες) χρησιμοποιούνται  άριστα λαξευμένοι  λίθοι, οι γωνιόλιθοι  ή αγκωνάρια.

Κανόνες δόμησης

Οι λιθοδομές δομούνται πάντα αρχίζοντας από τα βασικά σημεία (άκρα, γωνίες, παραστάδες) και συνεχίζοντας με τον υπόλοιπο όγκο. Κύριο χαρακτηριστικό των λιθοδομών είναι η μεγάλη αντοχή τους σε θλίψη, ενώ οι αναλογίες του κάθε λίθου είθισται να τείνουν στον κύβο.

Παράλληλα φροντίζεται κάθε λίθος να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τους γειτονικούς του, ενώ σα συνδετικό υλικό χρησιμοποιείται το κονίαμα.

 Στις τοιχοποιίες που αποτελούνται από λίθους μη κανονικού σχήματος, το κονίαμα αποτελεί το βασικό στοιχείο συναρμογής, ενώ η τοποθέτηση των λίθων γίνεται κατά την αντίθετη διεύθυνση από αυτή που δέχεται, η τοιχοποιία, δυνάμεις. Τέλος, πολύ  σημαντικό στοιχείο κάθε τοιχοποιίας είναι οι επιφάνειες επαφής των λίθων, να διακόπτονται εναλλάξ, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται συνεχείς κατακόρυφοι αρμοί.

Το βάρος των λίθων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 kg, για να είναι εύκολα διαχειρίσιμοι από τους μαστόρους, ενώ και οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

 

Τομή πέτρινου τοίχου
Τομή πέτρινου τοίχου
Λεπτομέρεια ξυλοδεσιάς
Λεπτομέρεια ξυλοδεσιάς
Λεπτομέρεια ξυλοδεσιάς
Λεπτομέρεια ξυλοδεσιάς
Λεπτομερεια πέτρινου τοίχου
Λεπτομερεια πέτρινου τοίχου