Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Τυπολογία ανοιγμάτων

Στον οικισμό των Λαγκαδίων συναντούμε τους εξής τύπους ανοιγμάτων:

  • οριζόντιο λίθινο πρέκι , με υπερκείμενο ανακουφιστικό τόξο
  • οριζόντιο ξύλινο πρέκι , με υπερκείμενο ανακουφιστικό τόξο
  • οριζόντιο ξύλινο πρέκι ,χωρίς υπερκείμενο ανακουφιστικό τοξο
  • τοξωτό χαμηλωμένο πρέκι ,με υπερκείμενο ανακουφιστικό τόξο
  • τοξωτό χαμηλωμένο πρέκι,χωρίς υπερκείμενο  ανακουφιστικό τόξο
  • πρέκι με λίθινο ημικυκλικό στοιχείο και υπερκείμενο ανακουφιστικό τόξο

Οι υπόλοιποι τύποι ανοιγμάτων που δεν έχουν συμπληρωθεί στον πίνακα με την τυπολογία ,δεν υπάρχουν ή δεν συναντήθκαν στην περιοχή μελέτης.

Πίνακας μορφολογίας ανοιγμάτων
Πίνακας μορφολογίας ανοιγμάτων
Αξονομετρική τομή ανοίγματος με τοξωτό πρέκι και την κάσα εγκύβωτισμένη στους εξωτερικούς λίθους
Αξονομετρική τομή ανοίγματος με τοξωτό πρέκι και την κάσα εγκύβωτισμένη στους εξωτερικούς λίθους
Αξονομετρική τομή ανοίγματος με τοξωτό πρέκι
Αξονομετρική τομή ανοίγματος με τοξωτό πρέκι
Αξονομετρική τομή ανοίγματος με οριζόντιο ξύλινο πρέκι και εμφανής την κάσα του σκούρου
Αξονομετρική τομή ανοίγματος με οριζόντιο ξύλινο πρέκι και εμφανής την κάσα του σκούρου