Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Δίκτυο Δρόμων

Δίκτυο δρόμων

Οι περισσότερες περιοχές στον οικισμό επικοινωνούν μεταξύ τους με λιθόστρωτα μονοπάτια, πολλά από τα οποία είναι βαθμιδωτά λόγω της έντονης κλίσης του λόφου, όπου είναι χτισμένος ο οικισμός. Αρκετά από τα μονοπάτια ενώνουν επιμέρους σπίτια και κτίρια, άλλοτε από δύσβατες διαδρομές κι άλλοτε μέσα από ιδιωτικές αυλές και πλατώματα. Τα Λαγκάδια επικοινωνούν με τους γύρω οικισμούς μέσω της εθνικής οδού Βυτίνας - Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία περνά από το κέντρο του οικισμού. Άλλες τοπικές οδοί διακλαδίζονται μεταξύ τους, ενώνοντας το βόρειο με το νότιο τμήμα και το ανατολικό με το δυτικό, αλλά είναι πολύ λίγες και σε μερικές δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από αυτοκίνητα.