Λαγκάδια (Τμήμα Γ)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Τα Λαγκάδια έγιναν έδρα του Δήμου Τεύθιδος το 1836. Αργότερα, το 1865 ο Δήμος Τεύθιδος μετονομάζεται σε Δήμο Λαγκαδίων. Με το Σχέδιο Καποδίστριας το 1997, ο Δήμος Λαγκαδίων περιελάμβανε δύο Δημοτικά Διαμερίσματα: α) Λαγκαδίων με τα χωριά Λαγκάδια, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Νικόλαος, Καλονέρι, Ξεροβούνι και Φτεριά, β) Λευκοχωρίου με τα χωριά Λευκοχώρι, Τουθόα, Φούσκαρη. Το 2011 με το Σχέδιο Καλλικράτης ο Δήμος Λαγκαδίων έπαψε να υπάρχει και πλέον τα Λαγκάδια υπάγονται στον Δήμο Γορτυνίας (έδρα Δημητσάνα).

Σύμφωνα με την υσχύουσα νομοθεσία τα Λαγκάδια έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός. Κτίρια όπως είναι η οικία των ∆εληγιανναίων και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη είναι διατηρητέα της περιοχής.

 

ΦΕΚ594/∆/13-11-78 (όροι δόμησης)