Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Χάρτης αποτυπωμένων κτιρίων

Η εικόνα του οικισμού διαμορφώνεται και από την αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Η αναγνώριση και η μελέτη της μορφής και της δομής των παραδοσιακών κτισμάτων καθορίζει εν μέρει τον χαρακτήρα του.  

Χάρτης αποτυπωμένων κτιρίων