Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Γενικά στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή

Η Νότια Κυνουρία είναι ένας από τους πέντε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Αρκαδίας, μαζί με αυτόν της Βόρειας Κυνουρίας, της Γορτυνίας, της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης. Νοτιοδυτικά συνορεύει με την Λακωνία, κατά μήκος των ανατολικών υπωρειών του Πάρνωνα, βόρεια με την Βόρεια Κυνουρία και ανατολικά βρέχεται από τα νερά του Μυρτώου πελάγους. Αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες του Λεωνιδίου και του Τυρού και την Κοινότητα του Κοσμά.

Σημαντικό της τμήμα αποτελεί μέρος της γης των Τσακώνων, της Τσακωνιάς, της οποίας έδρα είναι το Λεωνίδιο, το οποίο είναι και έδρα της Νότιας Κυνουρίας. Τα σημαντικότερα χωριά της Τσακωνιάς, πέραν του Λεωνιδίου, είναι τα Μέλανα, ο Τυρός, τα Σαπουνακαίικα, ο Πραματευτής καθώς και ο Άγιος Ανδρέας, ο Πραστός, η Καστάνιτσα και η Σίταινα, χωριά όμως που διοικητικά ανήκουν στην Βόρεια Κυνουρία.

Γεωγραφική θέση
Άποψη αναγλύφου