Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την δόμηση στο Λεωνίδιο είναι το από 13/09/1998 Προεδρικό Διάταγμα περί χαρακτηρισμού οικισμών του Νομού Αρκαδίας ως παραδοσιακών και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών [Φ.Ε.Κ. 908Δ/98].Για τις έκτοτε κατασκευές, προσθήκες και μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων του οικισμού, ορίζονται στοιχεία αναφορικά με τα ύψη, τις διαστάσεις και την μορφολογία των κτισμάτων, των στεγών και των ανοιγμάτων τους, καθώς και των κλιμάκων, εξωστών και επικαλύψεων που χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να προστατευθεί ο ιδιαίτερος τοπικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας.

Αν και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περιορίζει τους κατοίκους από παρεμβάσεις και καθιστά την συντήρηση των κτηρίων κοστοβόρα, είναι ζωτικής σημασίας η τήρησή του, καθώς ο αυθεντικός χαρακτήρας του οικισμού είναι η παρακαταθήκη που οφείλουμε να προστατεύσουμε.

Τα στοιχεία που ορίζουν έναν οικισμό ως παραδοσιακό είναι:

-Το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος του οικισμού.

-Οι ζώνες ιδιαίτερου κάλλους και φυσικοί μετασχηματισμοί που συνοδεύουν και περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ιδιάζουσα περίπτωση των διακριτών σχηματισμών της φύσης, οι οποίοι μπορούν να αποτελούν αναπόσπαστο περιβάλλον παραδοσιακών οικισμών ή συνόλων.

-Τα διατηρητέα, τα οποία ορίζονται βάσει προϋποθέσεων και ειδικής αιτιολόγησης.