Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Βιβλιογραφία

Πηγές

-Β. Τσούρας, Ανάλυση Δομικού Συστήματος - Εισαγωγικό σημείωμα στην περιοχή της οικοδομικής - Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5Α - Ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων.

-Δάβου Γεωργία, Πτυχιακή εργασία : «Αλλαγή χρήσης πυργόσπιτου στην Κυνουρία σε ξενώνα», 2018.

-Ιστότοπος http://www.tsakonianarchives.gr, Ιστορικά Τσακωνιάς και Λεωνιδίου (Ηλεκτρονικό βιβλίο), 1971.

-Ιστότοπος http://www.tsakonianarchives.gr, Πτυχιακή εργασία - Παραδοσιακός Οικισμός Λεωνίδιο Αρκαδίας

-Συνεντεύξεις κατοίκων