Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Συμπεράσματα

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του οικισμού είναι το αποτέλεσμα προσαρμογής του ανθρώπου στο συγκεκριμένο ιδιόμορφο περιβάλλοντα χώρο κατά το πέρασμα του χρόνου. Το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, δηλαδή οι πελώριοι βράχοι, η πεδιάδα ανάμεσά τους, το ποτάμι που τη διασχίζει και η παρουσία της θάλασσας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στον σχηματισμό του οικισμού και στη μορφή που έχει σήμερα. Το ευνοϊκό κλίμα της περιοχής σε συνδυασμό με τον εύφορο κάμπο και τη δημιουργία του λιμανιού της Πλάκας, εξασφάλισαν ήδη από τα παλαιότερα χρόνια ευχάριστες συνθήκες διαβίωσης, καθώς οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να καταπιαστούν με ασχολίες, όπως το εμπόριο, η ναυτιλία, η γεωργία, δραστηριότητες που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Πέρα από αυτό, η καταστροφή του Πραστού τον 18ο αιώνα, πρωτεύουσας της Νότιας Κυνουρίας έως τότε, συνέβαλε στην ανάδειξη του Λεωνιδίου, το οποίο έγινε η νέα πρωτεύουσα της περιοχής. Έτσι, η εγκατάσταση κατοίκων από πολλές περιοχές της Αρκαδίας, τα μεταναστευτικά ρεύματα και η επαφή με τη νησιώτικη ζωή (νησιά του Αργοσαρωνικού), έδωσαν στους κατοίκους πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα, γεγονός που αποτυπώθηκε και στον χαρακτήρα του οικισμού.

Σήμερα, στο Λεωνίδιο αποτυπώνεται όλη αυτή η ποικιλομορφία και στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του. Τα παραδοσιακά πέτρινα πετρόσπιτα και πυργόσπιτα, τα καλύβια, τα νεοκλασικά, ακόμη και τα σύγχρονα, διαμορφώνουν τον σημερινό του χαρακτήρα. Από τη μία, εντοπίζουμε τα διώροφα (κατώι – όροφος), και σπανιότερα τα τριώροφα κτίσματα, και συμπληρωματικά τα καλύβια που προέκυψαν από τις ανάγκες των κατοίκων να φυλάξουν στο ισόγειο τα ζώα που εξέτρεφαν και διάφορα άλλα αντικείμενα (π.χ. άχυρα, κηπευτικά κλπ), και να κατοικήσουν οι ίδιοι στον όροφο, εκμεταλλευόμενοι τη θέα και το φως του ήλιου. Με το πέρασμα των χρόνων, όμως, με την τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεταβλήθηκαν οι ανάγκες κατοίκησης, γεγονός που έφερε αλλαγές και στη λειτουργική διάρθρωση των κτισμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, αξιοποιήθηκε και το κατώι για κατοίκηση. Από την άλλη, τα νεοκλασικά σπίτια που κατασκευάστηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του οικισμού.

Στις μέρες μας, η ανέγερση νέων κτιρίων είναι αναπόφευκτη, όπως και η χρήση νέων τεχνολογιών, μεθόδων κατασκευής και υλικών. Οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ανεγείρονται, παίζουν καταλυτικό ρόλο στη γενική εικόνα του οικισμού. Κατά κύριο λόγο επηρεάζονται από τον νεοκλασικισμό και σέβονται το παραδοσιακό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσονται αρμονικά. Ωστόσο, σημειώνεται και ένας αριθμός κτηρίων που αποκαλύπτουν τα σύγχρονα υλικά κατασκευής τους και εμφανίζουν νέα μορφολογικά στοιχεία με τρόπο που αλλοιώνει, λιγότερο ή περισσότερο, τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού.

Σε γενικές γραμμές, διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισμού, καθώς οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, εντάσσονται ομαλά στην αρχιτεκτονική του οικισμού. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για το Λεωνίδιο, το οποίο πλέον αποτελεί και προορισμό για αναρρίχηση και προσελκύει αναρριχητές αλλά και τουρίστες από όλο τον κόσμο να το επισκεφτούν. Ο τουρισμός αυτός δημιούργησε την ανάγκη για δημιουργία κέντρων φιλοξενίας, ξενοδοχείων, μέχρι και  Airbnb, όμως, προς το παρόν, η ανάγκη αυτή φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα του οικισμού. 

Άποψη αναγλύφου
Άποψη αναγλύφου
Κόκκινοι βράχοι
Κόκκινοι βράχοι
Άποψη συνοικίας Κοίλασου
Άποψη συνοικίας Κοίλασου
Ένταξη αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον
Ένταξη αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον