Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Πληθυσμιακά Στοιχεία

Δε γνωρίζουμε ακριβή πληθυσμιακά στοιχεία από τη δημιουργία του Λεωνιδίου έως το 1991. Είναι όμως γνωστό ότι, μετά την πολεμική δεκαετία του 1940 και την καθιέρωση της ελεύθερης μετανάστευσης στην Αυστραλία, πολλοί κάτοικοι στράφηκαν προς την Αθήνα και την υπερπόντια μετανάστευση. Επιπλέον, πολλοί Λεωνιδιώτες τη δεκαετία του 1960 κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα και το εξωτερικό. Όμως, από το 1970 και μετά παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού, διότι επέστρεψαν πολλοί από αυτούς που είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Ύστερα, τη δεκαετία από το 1991 έως το 2001, παρατηρείται μείωση των κατοίκων περί τους 555, ενώ από το 2001 έως το 2011 ο αριθμός των κατοίκων επανέρχεται περίπου στα επίπεδα του 1991.