Λεωνίδιο (Τμήμα Γ -Κοίλασο)

Σχέση Ιδιωτικών Ελεύθερων Χώρων - Δημόσιου Χώρου

Οι διαμορφωμένοι ιδιωτικοί ελεύθεροι χώροι που αναφέρονται σε κάποιο κτίσμα στον οικισμό εμφανίζουν κατά κύριο λόγο σαφή οριοθέτηση από τον δημόσιο χώρο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπου οι αυλές αποτελούν συνέχεια του δημοσίου. Είτε με ψηλούς μαντρότοιχους ή/και υψομετρική διαφορά, εξασφαλίζουν οπτική απομόνωση από τον δρόμο, είτε με χαμηλά στηθαία ή/και κιγκλιδώματα, τα οποία επιτρέπουν την οπτική επικοινωνία του περαστικού με το εσωτερικό της αυλής, οι ιδιωτικοί ελεύθεροι χώροι φυλάσσονται από τη δημόσια έκθεση. Κατά μήκος του ποταμού όπου η δόμηση είναι αρκετά πυκνή, καθώς και κοντά στην εκκλησία, οι περισσότερες αυλές περικλείονται από ψηλούς μαντρότοιχους, ενώ στις πιο απομονωμένες γειτονιές συναντάμε κυρίως χαμηλότερες μάντρες ή και στηθαία με κιγκλιδώματα.

Χάρτης οπτικής επικοινωνίας αυλών με τον δημόσιο χώρο
Χάρτης οπτικής επικοινωνίας αυλών με τον δημόσιο χώρο
Αυλή ιδιωτική ανοιχτή στον δημόσιο χώρο
Αυλή ιδιωτική ανοιχτή στον δημόσιο χώρο
Αυλή σε ψηλότερο επίπεδο από τον δρόμο
Αυλή σε ψηλότερο επίπεδο από τον δρόμο
Αυλή σε χαμηλότερο επίπεδο από τον δρόμο
Αυλή σε χαμηλότερο επίπεδο από τον δρόμο
Αυλή ομοεπίπεδη με τον δρόμο
Αυλή ομοεπίπεδη με τον δρόμο
Ψηλοί μαντρότοιχοι απομονώνουν τις αυλές των κτιρίων
Ψηλοί μαντρότοιχοι απομονώνουν τις αυλές των κτιρίων
Χαμηλό όριο αυλής, συνεπίπεδη με τον δρόμο, άμεση σύνδεση με τον δημόσιο χώρο
Χαμηλό όριο αυλής, συνεπίπεδη με τον δρόμο, άμεση σύνδεση με τον δημόσιο χώρο
Αυλή σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του δρόμου, οπτική επικοινωνία
Αυλή σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του δρόμου, οπτική επικοινωνία
Χαμηλό όριο αυλής με κιγκλίδωμα, συνεπίπεδη με τον δρόμο, άμεση οπτική επικοινωνία
Χαμηλό όριο αυλής με κιγκλίδωμα, συνεπίπεδη με τον δρόμο, άμεση οπτική επικοινωνία