Τρικέρι

Ταβάνια

Άνοψη Ταβανιού στο Αρχοντικό ΚουτμάνηΧάραξη του κεντρικού ρόδακα

Τα ταβάνια αποτελούν έκφραση της οικοδομικής και διακοσμητικής τέχνης του Πηλίου.  Στο Τρίκερι συναντήσαμε ξύλινα ταβάνια στον τελευταίο όροφο πλούσιων αρχοντικών (καλοκαιρινό).  Η παρατήρηση και μελέτη της κατασκευής τους δεν ήταν δυνατή γι' αυτό παραθέτουμε σχετικό χωρίο από το βιβλίο Πηλιορείτικη Οικοδομία, του Γ.Κίζη σύμφωνα με το οποίο:

'' Η κατασκευή για τη διαμόρφωση αυτού του επιπέδου γίνεται με καδρόνια, που καρφώνονται κατευθείαν κάθετα στις περαστές της στέγης...Ακολουθεί το κάρφωμα των σανίδων του ταβανιού κάθετα στα καδρόνια... ''

Τα παραδείγματα που είδαμε, δεν έχουν βαριές διαβαθμίσεις των σανίδων στα περιθώρια του σχήματος του ταβανιού.  Παράλληλα, φέρουν διακοσμητική επένδυση σε ένα επίπεδο, με τη χρήση απλών ''βεργίων'', σανιδωτών πλαισίων και ξυλόγλυπτων ροδάκων (συνήθως οκταγωνικών).  Συγκεκριμένα, συνηθέστερος είναι ο ''ψευτοκουμπές''.  Δηλαδή, ο ρόδακας η κατασκευή του οποίου, προκύπτει από την προσθήκη μικρών ξυλόγλυπτων σανίδων σε ένα επίπεδο, κάτω από το σανίδωμα.

Όσον αφορά τη χάραξη του οκταγωνικού ρόδακα, αυτή, σχηματίζεται από οκτώ τραπεζοειδείς σανίδες περιγεγραμμένες σε ένα κεντρικό κυκλικό θέμα.  Στο κέντρο του κύκλου, τοποθετείται αστεροειδές δωδεκάγωνο, οι πλευρές του οποίου προεκτείνονται με λεπτά ξύλινα βεργία.