Τρικέρι

Τρικέρι
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2014-15
Σπουδαστές: 
Γιαννακού Μαρία
Κόρσαβας Μύρων
Κυριάκου Παναγιώτα
Πέτρου Δανάη
Πλουμάκη Ελευθερία
Σκίτσα Χριστίνα
Στεφάνου Ναταλία
Συριανού Άννα
Ταμιωλάκη Έλενα
Χρήστου Τριανταφυλλιά
Διδάσκοντες: 
Καραδήμας Κωνσταντίνος
Μικρού Τίνα