Τρικέρι

Δομή τοιχοποιίας

τρίστρωτος τοίχοςτομή τρίστρωτου τοίχουτρόπος τοποθέτησης των ξυλοδεσιών

ΔΟΜΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Η πλειοψηφία των τοιχοποιιών στον οικισμό είναι κατασκευασμένη με τον εξής τρόπο :  η εσωτερική και η εξωτερική παρειά του τοίχου χτίζονται ταυτόχρονα από δύο μάστορες και ανάμεσα ρίχνουν κονίαμα με θραύσματα λίθων. Σε κάθε παρειά τοποθετείται  μεγάλο οριζόντιο ξύλο(ξυλοδεσιά)  το οποίο διατρέχει περιμετρικά το κτήριο ανά τακτά ύψη και σε καίρια σημεία όπως ποδιές και πρέκια ανοιγμάτων. Τα δύο παράλληλα ξύλα καρφώνονται με ένα μικρότερο κάθετο, την κλάπα. Έτσι εξασφαλίζεται η ακαμψία της τοιχοποιίας και το «δέσιμο» του κτιρίου.