Τρικέρι

Διαμόρφωση ανοίγματος

Ξύλινο πρέκιδιαμόρφωση ανοιγματος με βάση τις θέσεις της ξυλοδεσιάςΟριζόντιο πρέκι με ξύλο μεγάλης διατομής και μήκουςΞύλο πρέκι με μπαγδατόπηχες και σχιστόπλακα για τον σχηματισμό ποδιάςΞύλινο πρέκι με διαμόρφωση μικρού φεγγίτη και μονολιθική ποδιαΣυνδιασμός χαμηλωμένου ανακουφιστικού τόξου με οριζόντιο ξύλινο πρέκι και υπέρθυρο φεγγίτηΠέτρινο μονολιθικόΠέτρινο μονολιθικό πρέκι με λαξευμένες πέτρεςΔιαμόρφωση πρεκιού με θολίτες σε μορφή χαμηλωμένου τόξουΜονολιθικό πρέκι με έντεχνη επεξεργασία(αρχοντικό Μπεφάνη)Άνοιγμα διαμορφωμένο με μορφή αχιβάδας και ξύλινα περιθώρια. Η ξυλοδεσιά δεν διακόπτεται στο ύψος του πρεκιού και η ποδιά διαμορθώνεται στο ύψος της ξυλοδεσιάς.διαμορφωση ανοίγματος με μορφή "αχιβάδας" με τους λοξούς λαμπάδεςΜαρμάρινο πρέκι και ποδιά στο αρχοντικό ΜπεφάνηΣοβαντισμένο πρέκι με κλίση και ποδιά στο ύψος της ξυλοδεσιάς διαμορφωμένη με ξυλινες σανίδες και λοξούς λαμπάδεςδιαμόρφωση λαμπάδων με κλίση, ποδιά και πρέκι με με κλίση μκρότερηΔιαμόρφωση ανοίγματος σε τσατμά στο αρχοντικό Σταθηγιάννησύνδεση κουφώματος με ξυλοδεσιάσύνδεση κουφώματος με ξυλοδεσιά

 

Όσον αφορά την διαμόρφωση των ανοιγμάτων στο Τρίκερι διαπιστώνουμε μεγάλη ποικιλία σε υλικά, μεγέθη και μορφές πράγμα που οφείλεται στην εξέλειξη του οικισμού παράλληλα μ’αυτήν της Πηλιoρείτικης Αρχιτεκτονικής. Με την πάροδο του χρόνου έγιναν παρεμβάσεις σε προγεννέστερα κτήρια οπου προσέθεταν άνοιγματα ή μεγάλωναν το οικοδομικό του άνοιγμα. Συνεπως ,επειχειρήσαμε την παρακάτω κατηγοροιοποίηση με βάση την τμηματική τουλάχιστον μελέτη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Παρατηρούμε, λοιπόν, 2 βασικές κατηγοριες διαμόρφωσης ανοίγματος με βάση την κατασκευή στην οποία εντασσονται.

Α. Σε Λίθινο τοίχο:

  • Πρέκια 

1.Ξύλινα

2.Πέτρινα

3.Μαρμάρινα  

  • Ποδιές 

1.στο ύψος της ξυλοδεσιάς(με διαμόρφωση με ξύλα ή με μάρμαρα)

2.σε άλλο σημείο με διαμόρφωση είτε με ξύλα είτε με μάρμαρο είτε με πέτρες(σχιστόπλακες ή μονολιθο)

  • Λαμπάδες

1.ίσιοι(συναντόνται σε πόρτες και παράθυρα κυρίως σε εσωτερικό χώρο)

2.λοξοί(στις περισσοτερες τέτοιες περιπτώσεις κλίση παίρνουν και η ποδιά και το πρέκι)

Β. Σε ελαφριά κατασκευή(τσατμάδες)

Η διαμόρφωση των ανοιγμάτων σ΄αυτή την περίπτωση γίνεται με ξύλα σε πρέκι, ποδιά και λαμπάδες.