Τρικέρι

Σκάλα αρχοντικού Κουτμάνη

Αξονομετρικό σκάλαςΌψη ΣκάλαςΕπιμέρους τμήματα σκάλας(λεπτομέρεια)Όψη Σκάλας

Οι εσωτερικές σκάλες που συναντήσαμε στον οικισμό μας ειναι ξύλινες με απλή κατασκευή, απότομες με ρίχτυ 20-25 εκ και πάτημα 10-15 εκ. και πατήματα περαστά σε δύο χοντροκομμένα σκαλομέρια με πλάτος περίπου 20εκ. Οι βαθμιδοφόροι (σκαλομέρια) πατούν στο κάτω τους μέρος σε εγκάρσιο δοκάρι πατώματος. Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι σκάλες ήταν το ελάχιστο δυνατόν της γενικής κάτοψης. Χαρακτηριστικό επίσης αποτελεί και το γεγονός πως αν και στόχος ήταν η εξοικονόμηση χώρου, οι σκάλες δε βρίσκονται επάλληλες σε σχηματισμό πολυώροφου κλιμακοστασίου. Αντίθετα καταλαμβάνουν διαφορετική θέση στην κάτοψη κάθε ορόφου.Αυτό ίσως να συμβαίνει λόγω του ότι αντικειμενικός σκοπός είναι η προσπέλαση στον ανώτατο όροφο που είναι ο κύριος χώρος κατοικίας, με αποτέλεσμα να μην δίνεται η απαραίτητη σημασία στην τοποθέτηση της κλίμακας. Στα απλά λαϊκά σπίτια όπως και στα πυργόσπιτα δεν υπάρχει διακόσμηση και πολλές φορές υπάρχει έλλειψη κουπαστής. Αντίθετα στα αρχοντικά υπάρχει περισσότερη φροντίδα της σκάλας με διακόσμηση, χρώμα , ύπαρξη κουπαστής και πλατυσκάλου, όπως και στο παράδειγμα του αρχοντικού Κουτμάνη που θα αναλυθεί παρακάτω.

Μελέτη σκάλας αρχοντικού Κουτμάνη

Η σκάλα του αρχοντικού Κουτμάνη όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι αρκετά φροντισμένη .Χρωματισμένη σε πράσινη απόχρωση με κουπαστή και πλατύσκαλο. Οι βαθμιδοφόροι καρφώνονται λοξότμητα πανω στο πλατύσκαλο. Η κουπαστή αποτελείται απο χειρολισθήρα και κάθετα δοκαράκια των οποίων η σύνδεση γίνεται καρφωτά. Στο τέλος του χειρολισθήρα συναντάμε ένα κατακόρυφο στύλο που συνδέει τη σκάλα με το πατάρι η σύνδεση των οπόιων γίνεται με εντορμία όπως φαίνεται στο σκίτσο της όψης.Το κενό κάτω από τη σκάλα καλύπτεται με ξύλινες πράσινες σανίδες .

Το ρίχτυ της σκάλας είναι ξύλινο πάχους 3εκ κι έχει ύψος 20 εκ με εσοχές στις γωνίες του ώστε να ‘καθίσει΄ πάνω ση βαθμιδοφόρο. Πάνω στην επιφάνεια του καρφώνεται με οχτώ καρφιά το πάτημα, ενώ το αμέσως επόμενο καρφώνεται στην κορυφή του όπως φαίνεται στο σκίτσο(οικοδομική λεπτομέρεια). Το πάτημα αυτό εκτός από το ρίχτυ καρφώνεται και πάνω στο σύστημα των τριγώνων στηρίξεως. Εσωτερικά της βαθμιδοφόρου έχουν καρφωθεί μικρά ξύλινα ορθογώνια πάνω στα οποία καρφώνονται με της σειρά τους τα τρίγωνα στήριξης.Τέλος φτάνοντας στην κορυφή της σκάλας ,στο πλατύσκαλο συναντάμε δύο μεγάλα πατόξυλα πάνω στα οποία υψώνεται το πατάρι του επόμενου ορόφου όπως φαίνεται στην αξονομετρική αναπαράσταση.