Τρικέρι

Κυκλοφορία

Χάρτης Κυκλοφορίας

Ο διαχωρισμός των δρόμων σε κατηγορίες στο χάρτη κυκλοφορίας έγινε με βάση τη συχνότητα χρήσης τους από τους ανθρώπους του χωριού αλλά και  βάσει της δυνατότητας διέλευσης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών.  Αρχικά ο περιφερειακός δρόμος χρησιμοποιείται κυρίως από αυτοκίνητα για τη σύνδεση του οικισμού με τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής. Στο τμήμα που μελετήσαμε οι δρόμοι μέσα στον οικισμό ήταν κυρίως δευτερεύουσας κυκλοφορίας, αφού δεν ήταν δυνατή η διέλευση οχημάτων. Λόγω του ότι δεν υπήρχε κάποιο κοινόχρηστο σημείο συνάντησης στο τμήμα αυτό του οικισμού, η κινητικότητα των ανθρώπων στους δρόμους ήταν αρκετά περιορισμένη και ομοιόμορφη.  Τα αδιέξοδα που εντοπίσαμε στις περισσότερες περιπτώσεις ταυτίζονται με ιδιωτικά μονοπάτια, τα οποία οδηγούν σε εισόδους σπιτιών ή στις αυλές τους.