Τρικέρι

Ιδιωτικοί Ελεύθεροι Χώροι

Χάρτης Αυλών

Από αυτόν το χάρτη διαπιστώνουμε κατά πόσον τα σπίτια στον οικισμό μας έχουν αυλές και σε ποιο σημείο βρίσκονται σε σχέση με την κατοικία τους. Εξαιτίας της μεγάλης πύκνωσης κατοικιών που διακρίνεται κυρίως στο πρώτο δακτύλιο  δεν υφίσταται αυλή στα περισσότερα σπίτια εκείνου του τμήματος. Όσο απομακρυνόμαστε από τον κεντρικό πυρήνα διαπιστώνουμε ότι η ύπαρξη αυλής είναι αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε κατοικία, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Διακρίνουμε ότι ποικίλλει στο μέγεθος και στο σχήμα αλλά η υπαρξή της φανερώνει την ανάγκη για υπαίθρια ζωή. Αν κρίνει κανείς από το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται ο οικισμός και την απόσταση που έχει από την ακτογραμμή, η ανάγκη για υπαίθρια ζωή είναι λογική.