Αγιος Ιωάννης (Β)

Κατηγορίες σπιτιών.

Στον οικισμό του Αη Γιάννη παρατηρούμε τους εξής τύπους κτιρίων :

  • Μακρόστενο πέτρινο κτίσμα (κλασικό μακρινάρι) το οποίο χαρακτηρίζεται ανάλογα με τη σχέση που έχει η στενή πλευρά του με την κλίση του εδάφους, ως πλατυμέτωπο όταν αυτή είναι παράλληλη στις υψομετρικές γραμμές (μορφή που προσαρμόζεται με ευκολία στις εδαφικές συνθήκες) και ως  στενομέτωπο όταν η στενή πλευρά είναι κάθετη στην κλίση του εδάφους.
  • Κτίσμα τετραγωνικής κάτοψης, οι πλευρές του οποίου πλησιάζουν την αναλογία 1:1. Είναι παράδειγμα σπανιότερο για τον οικισμό. 
  • Κτίσμα κάτοψης σχήματος Γ, που συντίθεται από δύο πρισματικούς κανονικούς όγκους, το τυπικό μακρινάρι και ένα μονόχωρο τετράγωνο.

Από άποψη εσωτερικής διάταξης τα μακρινάρια παρουσιάζουν κυρίως δίχωρη και τρίχωρη διάρθρωση, ενώ σπανιότερα είναι τα παραδείγματα τετράχωρης ή μονόχωρης κάτοψης, καθώς οι συνήθεις διαστάσεις των δύο πλευρών των κτισμάτων τέτοιου τύπου ευνοούσαν το διαχωρισμό σε 2 ή 3 χώρους.Η είσοδος στα μακρινάρια γίνεται είτε από την μέση της μεγάλης πλευράς, είτε από τη μικρή πλευρά όπου οι χώροι στην κάτοψη αναπτύσσονται διαδοχικά. Το ισόγειο χρησιμοποιείται πάντα για δευτερεύουσες λειτουργίες ,για τα ζώα, ως αποθηκή ή ως πατητήρι και παραμένει συνήθως ενιαίο, αλλά υπάρχουν και φορές που το βρίσκουμε χωρισμένο στα δύο ή στα τρία. 

να μπουν ευκρινή νουμερα κτιρίων στο συνολικό χάρτη ΑΒ