Αγιος Ιωάννης (Β)

Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο Άγιος Ιωάννης είναι παραδοσιακός οικισμός (κάτω των 2000 κατοίκων) , και σύμφωνα με τη νομοθεσία:

Οι παραδοσιακοί οικισμοί ή περιοχές ή σύνολα αποτελούν ιδιάζοντα
οικιστικά θέματα αυξημένης προστασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να
αντιμετωπίζονται με την αρμόζουσα σοβαρότητα από τα Γ.Π.Σ., τα Π.Σ. και τις πολεοδομικές χωροταξικές μελέτες:

Οριοθέτηση: Αποφάσεις Νομάρχη Φ.Ε.Κ. 1334/Δ’/31-12-1986 και Φ.Ε.Κ. 131/Δ’/14-02-1994

Όροι Δόμησης : Π.Δ  4-11-2011 Φ.Ε.Κ. 289 ΑΑΠ -  Π.Δ. 3-05-1985 /Φ.Ε.Κ181 Δ’