Αγιος Ιωάννης (Β)

Εξέλιξη-ανάπτυξη του οικισμού ανά τα χρόνια

Αρχικός πυρήνας του οικισμού.Πρώτη φάση εξέλιξης του οικισμού.Δεύτερη φάση εξέλιξης του οικισμού.

Αρχικά φαίνεται ότι ο αρχικός πυρήνας του χωριού ήταν προς τα νότια του οικισμού, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Μονή του Προδρόμου καθώς και οι πηγές του χωριού. Ύστερα άρχισε να επεκτείνεται προς την σημερινή κεντρική πλατεία του χωριού και την αγορά και εν τέλει επεκτάθηκε και βορειότερα. Η πρόσβαση από την μία πλευρά του χωριού στην άλλη γίνεται μέσα από σοκάκια καθώς και από δρομάκια τα οποία περνούν από την πλατεία ή από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην είσοδο του χωριού.Η εξέλιξη του οικισμού αποτελεί παράδειγμα γραμικής ανάπτυξης καθώς ο οικισμός αναπτύχθηκε από τον βορρά προς τον νότο.  Στην νότια πλευρά του χωριού άλλωστε τοποθετούνται και τα νεότερα κτίσματα τα οποία είναι πιο αραιά κτισμένα, καθώς και η πρόσβαση στο χωριό επί του αρχαιότερου δρόμου Παρ. Άστρους – Τρίπολης, στο 23ο περίπου χλμ.