Αγιος Ιωάννης (Β)

Κύριοι- δευτερεύοντες δρόμοι

Κάτοψη δίκτυου δρόμων του χωριού.Κάτοψη δικτύου δρόμων του χωριού.Προέκταση δρόμου με σκαλοπάτια.Δρόμος που οδηγεί από το Κουτρί στην πλατεία του χωριού.Πέτρινος δρόμος που οδηγεί σε πλάτωμα.

Οι δρόμοι του οικισμού έχουν υποστεί μεταβολές κατά το πέρασμα του χρόνου, καθώς πολλές λειτουργίες μεταφέρθηκαν από τον αρχικό πυρήνα στο νοτιότερο μέρος του οικισμού. Π.χ. η αγορά του χωριού, η οποία βρισκόταν στον κεντρικό δρόμο του χωριού, τον δρόμο δηλαδή ο οποίος διασχίζει την πλατεία, μεταφέρθηκε στο νότιο μέρος του χωριού, στην επαρχιακή οδό Τριπόλεως-Παράλιου Άστρους. Η συγκεκριμένη οδός αποτελεί "προσθήκη" στο δίκτυο δρόμων του οικισμού καθώς ενώ πριν την εξέλιξη και επέκταση του, βρισκόταν "έξω" από τον οικισμό, δηλαδή δεν επικοινωνούσε με την οικιστική συγκρότηση του οικισμού. Πλέον έχει πάρει έναν διαφορετικό ρόλο καθώς χωρίζει τον οικισμό σε δύο μέρη, το βόρειο και το νότιο και αποτελεί την βασική αρτηρία του χωριού και τον δρόμο στον οποίο συναντάται η περισσότερη κίνηση. 

Όμως, ο δρόμος ο οποίος περνάει από την πλατεία είναι κομβικός σε πιο τοπικό επίπεδο καθώς συνδέει επιμέρους χώρους συγκέντρωσης ανθρώπων στον οικισμό, δηλαδή συνδέει την πλατεία του χωριού με το "Κουτρί" καθώς και με την εκκλησία του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου.

Τέλος, οι υπόλοιποι δρόμοι οι οποίοι είναι πέτρινοι και χωμάτινοι συνδέουν τις επιμέρους γειτονιές του χωριού μεταξύ τους και οδηγούν σε μέρη όπου διεξάγονται οι κτηνοτροφικές λειτουργίες του χωριού και οι καλλιέργειες.