Αγιος Ιωάννης (Β)

Παλαιότητα κτηρίων στο πάνω μέρος του οικισμού

Χάρτης παλαιότητας στο νότιο μέρος του οικισμού.

Στην πλειονότητά τους στο πάνω μέρος του οικισμού βρίσκονται τα σπίτια τα οποία είναι χτισμένα από το 1985 και μετά, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι πιο μοντέρνα στην κατασκευή τους και κυρίως κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι με τα παραδοσιακά υλικά του χωριού. Αυτά τα σπίτια όπως φαίνεται και από τον παραπάνω χάρτη βρίσκονται στα περιφεριακά όρια του χωριού απομακρυσμένα από τον ναρχικό πυρήνα του χωριού και με σημαντικά πιο αραιή δόμηση. 

Βέβαια, πλησιάζοντας προς το βόρειο μέρος του οικισμού, το οποίο βρίσκεται πιο χαμηλά υψομετρικά παρατηρούμε όλο και περισσότερα παλαιά κτήρια αλλά και κτήρια χτισμένα σε ενδιάμεσες περιόδους, δηλαδή από το 1800-1985. 

Πλησιάζοντας βορειότερα, στον αρχικό πυρήνα του οικισμού υπάρχει η μεγαλύτερη πυκνότητα παλαιών παραδοσιακών σπιτιών, ενώ ο αριθμός των νεότερων κτισμάτων μειώνονται σημαντικά.