Αγιος Ιωάννης (Β)

Αγιος Ιωάννης (Β)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2018-19
Σπουδαστές: 
Αϊναλή Δήμητρα-Βεατρίκη
Μουζάκη Αφροδίτη-Δήμητρα
Μπακογιάννη Νικολέτα
Νικολάου Σοφία
Παπανίκου Ειρήνη
Σελλιανάκη Θεοδώρα-Έλλη
Χουχουλιδάκη Στέλλα
Akio Souza Hasse Pedro
Caputo Alessandro
Διδάσκοντες: 
Αλεξάνδρου Ελένη
Βασιλαρά Αρχοντούλα