Αγιος Ιωάννης (Β)

Ιδιωτικοί Ελεύθεροι Χώροι - Αυλές

Ιδιωτική αυλή κατοικίας 1.Ιδιωτική αυλή κατοικίας 2.Ιδιωτική αυλή κατοικίας 3.Ιδιωτική αυλή κατοικίας 4.

Η αυλή συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων. Ο τρόπος με τον οποίο μια οικογένεια την διαμορφώνει και την διαχειρίζεται επηρεάζει άμεσα την σχέση που η ίδια η αυλή αποκτά με το δημόσιο χώρο, εξωστρεφή ή εσωστρεφή. Ο Αγιάννης αποτελεί περιοχή με πλούσια φύτευση και δεν εξαιρούνται οι αυλές. Σύμφωνα με την λαογραφία, κάθε οικογένεια είχε την δικιά της ιδιωτική αυλή. Αυτό παρατηρείται έντονα στον Αγιάννη και στα παλιά παραδοσιακά σπιτια αλλά και στα νεότερα τα οποία ακολουθούν την τεχνοτροπία των παλιών.

Διακρίνουμε τους εξής τύπους αυλής: 

α) Τις αυλές στις οποίες, ενώ θεωρούνται ιδιωτικές, υπάρχει πρόσβαση από τον εξωτερικό παραθεριστή καθώς δεν έχουν κάποιον ματρότοιχο ή συρματόπλεγμα που να δημιούργεί ένα όριο μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου. Οι αυλές διαμορφώνονται κυρίως μπροστά από την κύρια είσοδο του σπιτιού και τα όρια μεταξύ των αυλών των διάφορων σπιτιών είναι μόνο νοητά αντιληπτά και όχι μέσω καθορισμένων ορίων.

β) Οι αυλές οι οποίες είναι περιφραγμένες με χαμηλό μαντρότοιχο και δεν επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση μέσα στον ιδιωτικό χώρο.