Αγιος Ιωάννης (Β)

Γενική Εικόνα - Σχέση με το Φυσικό Περιβάλλον

Προοπτική άποψη του χωριού.Σκίτσο συσχέτισης του οικισμού με το περιβάλλον του.Άποψη του χωριού κοιτώντας από την νότια πλευρά του οικισμού.Σκίτσο απεικόνισης της σχέσης των κτηρίων με το φυσικό περιβάλλονΑτμοσφαιρικό σκίτσο κτισμάτων και του γύρω τοπίου.Προοπτική απεικόνιση του χωριού από απόσταση.Πανοραμική άποψη του χωριού.Προοπτική απεικόνιση του χωριού στο βόρειο μέρος του χωριού. Διακρίνουμε τον αρχικό πυρήνα του χωριού, την μονή Προδρόμου.Προοπτική άποψη στην είσοδο του χωριού. (Δεξιά διακρίνουμε τον ξενώνα-ταβέρνα "Ο Φούντας")Σχέση του οικοισμού με το φυσικό περιβάλλον.Θέαση περιβάλλοντος χώρου από το χωριό.

Ο οικισμός είναι χτισμένος πάνω σε πλαγιά με έντονη κλίση εδάφους. Αυτό το έντονο ανάγλυφο καθόρισε την οικιστική ανάπτυξη του χωριού καθώς τα κτήρια στο χωριό εχουν έντονες υψομετρικές διαφορές, πράγμα το οποίο δεν οφείλεται στις κτιριακές διαφορές αλλά στην γεωμορφολογία του εδάφους. Η επαρχιακή οδός Τρίπολης-Παράλιου Άστρους, η οποία αποτελεί και την κύρια είσοδο στον οικισμό χωρίζει τον οικισμό κυριολεκτικά στο βόρειο και το νότιο κομμάτι του, αλλά και νοηματικά καθώς στο πρώτο μέρος του οικισμού τα κτήρια ακολουθούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τυπολογία που συναντάται στα περισσότερα χωριά της Αρκαδίας, ενώ στο άλλο μέρος βρίσκονται τα πιο πρόσφατα κατασκευασμένα κτήρια τα οποία έχουν μία μοντέρνα προσέγγιση η οποία δεν συνάδει με τα παλαιότερα κτήρια του οικισμού, αν και ο Αγιάννης βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από τα γύρω χωριά, το έντονο ανάγλυφό του του επιτρέπει να αποκόπτεται οπτικά από τους γύρω οικισμούς. 

προσανατολισμός;, ηλιασμός; ΑΒ