Αγιος Ιωάννης (Β)

Εξώστες

Οι εξώστες στηρίζονταν σε ξύλινα εν προβόλω δοκάρια, συχνά στο κάτω μέρος των ξυλοδεσιών.  Ανάλογα με το μήκος του προβόλου, γινόταν στήριξη με ξύλινα στοιχεία, που λειτουργούσαν ως υποστυλώματα για τον εξώστη. Το κιγκλίδωμα ήταν ξύλινο και τις περισσότερες φορές καρφωτό, στις δοκούς που έφεραν τον εξώστη. Βέβαια πλέον οι περισσότεροι εξώστες δεν έχουν διασωθεί ή έχουν αντικατασταθεί με καινούριους κυρίως από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κατάρρευση εξώστη.
Κατάρρευση εξώστη.
Αντικατάσταση εξώστη με νέο από πλάκα σκυροδέματος.
Αντικατάσταση εξώστη με νέο από πλάκα σκυροδέματος.