Αγιος Ιωάννης (Β)

Στέγη

Κατασκευαστικό αξονομετρικό σκίτσο στέγης.Κάτοψη στέγης.Τομή στέγης.Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών.Λεπτομέρεια τοποθέτησης κεραμιδιών.Φωτογραφία στέγης σε κατοικία.Παραδοσιακός τρόπος κατασκευής στέγης.

Η ΤΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΡΜΙΑΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ. 

Στο σύνολο του οικισμού βρίσκουμε κυρίως τρίριχτες και τετράριχτες στέγες, η πλειονότητα όμως είναι τετράριχτες. Το φέρων σύστημα της στέγης, αποτελείται από ξύλινα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τα λεγόμενα ψαλίδια. Αυτά αποτελούνται από τους αμείβοντες και το οριζόντιο στοιχείο τον ελκυστήρα. Τα ψαλίδια εδράζονται στην οριζοντιομένη λιθοδομή συνήθως μέσω ξύλινων στοιχείων των στρωτήρων.  Συχνά διαμορφώνονται και ζευκτά με την  χρήση κατακόρυφων στοιχείων. Για την τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης που είναι κεραμίδια πάνω στα ψαλίδια τοποθετούνται τεγίδες και σανίδωμα.