Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Σκάλες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (αριστερά) ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΛΙΘΟ (δεξιά)ΞΥΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ

ΣΚΑΛΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Στην περιοχή μελέτης μας συναντήσαμε τρείς κύριους τύπους διαμόρφωσης εξωτερικής σκάλας.

Τις λίθινες σκάλες με σκαλοπάτια από λαξευτούς λίθους, που συνδέονται με κονίαμα και είναι είτε συνέχεια της τοιχοποιίας του κτιρίου με το οποίο συνδέονται ως συμπαγής κατασκευές, είτε με καμάρα στο κάτω μέρος που συχνά χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι λίθοι είναι εμφανής.

Τέλος, συναντήσαμε σκάλες που ενώ εσωτερικά αποτελούνται από πέτρες ή λίθους, εξωτερικά έχουν επιχριστεί με τσιμέντο ή κάποιου άλλου είδους κονίαμα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Μέσα στα κτήρια μελέτης μας, εντοπίσαμε κυρίως ξύλινες σκάλες που οδηγούσαν είτε στο υπόγειο είτε σε κάποιο πατάρι. Σε ορισμένος περιπτώσεις, ήταν πολύ πρόχειρες κατασκευές που μάλιστα είχαν σχεδόν καταρρεύσει ολοσχερώς. Συναντήσαμε επιπλέον λίθινες εσωτερικές σκάλες, που στην ίδια λογική με τις δύο πρώτες περιπτώσεις των εξωτερικών, ήταν συνέχεια της τοιχοποιίας είτε ως συμπαγής κατασκευή είτε με καμάρα, που ήταν όμως σοβατισμένη.