Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Κουφώματα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΕΝΤΕΣΕΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣΤΥΠΟΙ ΞΥΛΝΩΝ ΘΥΡΩΝΚΟΥΦΩΜΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΙΔΕΡΙΑΣΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΙΔΕΡΙΑΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Μια θύρα μπορεί να αποτελείται είτε από δυο φύλλα είτε να είναι μονόφυλλη. Μεταλλικοί μεντεσέδες  ενώνουν τα φύλλα της πόρτας με τα κασώματα ενώ αρκετές φορές αποτελούν και συμβολικά διακοσμητικά στοιχειά. Επίσης επικρατεί ακόμα ευθύγραμμη επίστεψη με ξύλινο πρέκι. Τέλος ένα  χαρακτηριστικό των ανοιγμάτων που  εντοπίσαμε (σε κάτοψη)

 Παρατηρείται σχεδόν πάντα πως τα φύλλα των παντζουριών μπαίνουν στο εσωτερικό ενώ το κάσωμα με το τζαμιλίκι στο εξωτερικό του παραθύρου, εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Αυτό, διότι σε περίπτωση φθοράς η αλλαγή του τζαμιού είναι πολύ πιο εύκολη συγκριτικά του παντζουριού. Συχνά στα παράθυρα τοποθετούνται σιδεριές οι οποίες μπαίνουν με την κάσα τους εμπρός από το τζαμιλίκι και συχνά, αλλά όχι πάντα, πίσω από την εξοχή του τοίχου ώστε η κάσα να μην είναι ορατή.