Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Οριζόντια Δώματα

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ / ΤΑΒΑΝΙΑΣΜΑΤΑ

Ξεχωριστή σημασία έδιναν οι κάτοικοι του Λεωνιδίου στην διακόσμηση της οροφής των κατοικιών .Η ζωγραφική στις οροφές γινόταν πάνω στο επίχρισμα το οποίο συχνά ήταν τριών στρώσεων και ακουμπούσε πάνω σε  «μπαγδάτι» .Το μπαγδάτι  ήταν λεπτά ξύλινα πηχάκια  τα οποία καρφώνονταν στο κύριο σκελετό της στέγης. Μεταξύ αυτών υπάρχουν κενά έτσι ώστε να εισχωρεί το επίχρισμα ανά μέσα τους  και να διασφαλίζεται η  ασφάλεια της κατασκευής. Τέλος το επίχρισμα  όπως και το μπαγδάτι συχνά  αποτελείτο από ασβέστη και κατσικότριχες