Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Χάρτης Τοποθεσίας Αποτυπωμένων Κτιρίων

 Γενικά, μελετήθηκαν κτίρια στο ανατολικό τμήμα του οικισμού, στη Σίο.

 Όλα σχεδόν τα κτίρια που αποτυπώθηκαν αποτελούν κατοικίες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι κύριες χρήσεις των κτηρίων της περιοχής αφορούν την κατοίκιση. Παρόλο που ορισμένα από τα κτίρια που αποτυπώσαμε δεν χρησιμοποιούνται σήμερα ως κατοικίες, όλα προορίζονταν για αυτό.

 Οι βασικοί τύποι κτιρίων που συναντώνται είναι αρχοντικά, νεοκλασικά ή πυργόσπιτα.