Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Πατώματα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΑΝΙΔΩΜΑΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Τα πατώματα είναι ένα από τα πιο σημαντικά οριζόντια φέροντα συστήματα ενός κτιρίου. Κατασκευασμένο κυρίως από ξύλο, ένα τυπικό πάτωμα στην περιοχή μελέτης μας αποτελείται από δύο φέροντα συστήματα και από ένα φερόμενο. Τα δύο πρώτα, απαρτίζονται από δευτερεύουσες και κύριες δοκούς. Οι κύριες δοκοί, ή αλλιώς ποταμοί έχουν διατομή από 15 έως 30 εκατοστά και είναι υπεύθυνες για την παραλαβή υπερκείμενων φορτίσεων. Είναι το τμήμα του πατώματος που κατασκευάζεται πρώτο, και πάνω του εδράζονται τα υπόλοιπα. Το μήκος του είναι συνήθως 5 με 6 μέτρα, και στις περιπτώσεις που το άνοιγμα είναι μεγαλύτερο τοποθετούνται σε σειρά και στηρίζονται από υποστυλώματα. Εδράζονται σε εσοχές τις τοιχοποιίας ή πακτώνονται ανάμεσα σε λίθους. Εγκάρσια στους ποταμούς, τοποθετούνται οι δευτερεύοντες δοκοί ή πατόξυλα διατομής 10 με 15 εκατοστά. Πάνω σε αυτά, τοποθετούνται ξύλινες σανίδες.