Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Εξώστες / Χαγιάτια

ΧΑΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 7ΧΑΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 7ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΡΟΦΗ ΧΑΓΙΑΤΙΟΥΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΧΑΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 2ΑΠΟΓΥΜΝΩΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΑΓΑΤΙΟΥΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ

ΕΞΩΣΤΕΣ / ΧΑΓΙΑΤΙΑ

Στον οικισμό σήμερα διακρίνουμε τα χαγιάτια και τους εξώστες, που αποτελούν κύριο αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό των κτιρίων του. Το χαγιάτι είναι ένα είδος σκεπαστού εξώστη και αποτελεί προέκταση του εσωτερικού χώρου. Τοποθετούνταν στις περισσότερες περιπτώσεις στον άξονα της μακράς κύριας όψης του κτίσματος και εδράζονται σε θόλο. Τα υλικά κατασκευής τους είναι ξύλινα, μεταλλικά ή μπετονένια ενώ η κατασκευή τους είναι περίπου ίδια με την διάρθρωση των δαπέδων, δηλαδή δοκοί που καλύπτονται από σανίδες. Η στήριξη γίνεται είτε με αντηρίδες, οι οποίες εισέρχονται στην εσωτερική παρειά του τοίχου, είτε με οριζόντια δοκάρια που εδράζονται στην ίδια στάθμη με τις αντίστοιχες κύριες δοκούς του εσωτερικού δαπέδου με τις άκρες του να εδράζονται στο πάχος του τοίχου.