Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)
Ακαδημαϊκό Έτος: 
2019-20
Σπουδαστές: 
Ανδριώτη Ιωάννα
Γιαννούλα Νικολέτα
Ζαχαροπούλου Μαρία - Λεμονιά
Θεοχάρη Μαρία - Ελένη
Κόντη Ραφαέλα
Λαλιώτη Κανέλλα
Πανταζή Ιωάννα
Τσίγκου Γεωργία
Plata Agnieska
Pokrzywa Ewa
Διδάσκοντες: 
Κωνσταντινίδου Έλενα
Μικρού Τίνα
Βασιλαρά Αρχοντούλα