Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Εξέλιξη - Ανάπτυξη

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΩΝ, 1867

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Η αρχική δομή του οικισμού  εικάζεται ότι βρισκόταν στη βορειά πλευρά του Λεωνιδίου , οχυρωμένη ψηλά, κοντά στο βράχο. Η τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε από τους γηγενείς διότι το ύψος τους προστάτευε από αιφνίδιες επιθέσεις ληστών και πειρατών. Ήδη από το 1869 υπάρχουν χάρτες που δείχνουν την εκτενή ανάπτυξη του οικισμού και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν του ποταμού.  Έκτοτε θα λέγαμε ότι ο οικισμός έχει αναπτυχθεί ακτινωτά από τους πυρήνες διατηρώντας παρόλα αυτά το σχήμα του. Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί αισθητά είναι τα κενά ανάμεσα στα κτίρια. Παλαιότεροι χάρτες μαρτυρούν την ύπαρξη  εκτεταμένων ανεκμετάλλευτων χώρων οι οποίοι πλέον έχουν καλυφθεί. Συνοψίζοντας, οι πολιτισμικές και οικονομικές μεταβολές που γνώρισε η περιοχή στο πέρασμα των χρόνων, καθώς και οι καταστροφές που υπέστη, στιγμάτισαν την ανάπτυξη της  διαμορφώνοντας τη χωρικά, πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά, σχηματίζοντας την εικόνα του σημερινού Λεωνιδίου.