Λεωνίδιο (Τμήμα Β -Σίος)

Τοιχοποιίες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (1-2-3-4 από αριστερά προς τα δεξιά)ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΙΘΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (ΜΙΣΑΝΤΡΑ)ΜΙΣΑΝΤΡΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 2ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (ΜΠΑΓΔΑΤΙ)ΜΠΑΓΔΑΤΙ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΜΠΑΓΔΑΤΙ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Στην γειτονιά της Σίου, το κύριο υλικό κατασκευής των κτιρίων είναι η πέτρα. Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούσαν ποταμίσια πέτρα που υπήρχε σε αφθονία στις παρυφές του ρέματος Δαφνών. Με διαφορετικές τεχνικές και με την πάροδο του χρόνου, προέκυψαν ποικίλα φινιρίσματα στους τοίχους των κτισμάτων. Τα εντοπίσαμε και τα χωρίσαμε σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες:

  1. Λιθοδομή με λευκό ή χρωματιστό επίχρισμα
  2. Ημιλαξευτή λιθοδομή
  3. Λαξευτή λιθοδομή με μικρούς αρμούς
  4. Λαξευτή λιθοδομή με μεγάλους αρμούς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Οι εσωτερικοί τοίχοι των κτισμάτων της περιοχής μας, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τους λιθόκτιστους εσωτερικούς τοίχους, που όπως και οι εξωτερικοί είχαν είτε κάποιο επίχρισμα είτε ήταν εμφανείς οι πέτρες, και τους ξύλινους εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους. Οι ξύλινοι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι, δε φέρουν φορτία και αποτελούνται από έναν ξύλινο σκελετό, πάνω στον οποίο καρφώνονται ξύλινες σανίδες (μισάντρες) ή καλάμια που καλύπτονται με σοβά ή κάποιο επίχρισμα (μπαγδατί) .